Misyon - Vizyon - Değerler

Misyonumuz
21. Yüzyılda küreselleşen ve rekabet seviyesi artan ulaştırma, lojistik ve finansal kurumlara üretken, araştırmacı, yenilikçi, rekabetçi, güçlü, teorik ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına erişmiş ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı olabilecek bilgi ve teknoloji donanımına sahip uzman insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir.
Vizyonumuz
 • Giresun Üniversitesi Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ nun vizyonu eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerin ve eğitim almak isteyen paydaşlarının bankacılık konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmektir.
 • Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlanarak bankacılık ve finans eğitimi ve ulaştırma ile lojistik konusunda yeni ufuklara yönelmek ve bu alanda öncü rolü üstlenmektir.
 • Ulusal ve uluslararası arenada Giresun Üniversitesi’nin başarılarına katkı sağlamak ve benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükseltebilmektir.
 
Değerlerimiz
Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir yapıya sahip olmayı hedefleyen Yüksekokulumuzun temel değerleri şunlardır: 
 • Atatürkçülük
 • Yurtseverlik
 • Anayasaya ve hukuka bağlılık
 • Öğrenci merkezlilik
 • Bilimsellik
 • Etik değerlere bağlılık
 • Katılımcılık
 • Toplumsal yararlılık
 • Güvenilirlik
 • Sorumluluk
 • Akılcılık
 • Saydamlık
 • Evrensellik