2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TEK DERS SINAV DUYURUSU

06 Ocak 2023 Cuma

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TEK DERS SINAV DUYURUSU
Yüksekokulumuz Bankacılık ve Finans Bölümü mezuniyet tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen 18-20 Ocak 2023  tarihlerinde yapılacaktır.
Mezuniyet aşamasına gelmiş ve mezun olabilmek için tek dersi kalmış olan öğrencilerin 18 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar Yüksekokulumuz Müdürlüğüne mezuniyet sınavına girmek istediklerini belirten dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir.

Mezuniyet Tek Ders Sınav dilekçesine okulumuz web sayfasından, formlar linkinden http://goreleubyo.giresun.edu.tr/tr/page/formlar/4226  ulaşılabilmektedir.


Bilgi notu: Mezuniyet Sınavı için; Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 25’te belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15197&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5);
Mezuniyet sınavı
MADDE 25 – (Değişik:RG-14/7/2015-29416)
(1) Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrencilere, ilgili dersin ait olduğu yarıyıla bakılmaksızın; yarıyıl sonu sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız oldukları ders için mezuniyet sınavı yapılır.
(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili derse, dersin açıldığı son yarıyılda/yılda yazılım yapmış olmaları ve yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir. Sınavlar, bütünleme sınavından sonra ve en geç bir hafta içerisinde yapılır.
(3) Mezuniyet sınavından 100 üzerinden önlisans programlarında en az 50, lisans programlarında en az 60 puan almak zorunludur. Sınavda alınan not, doğrudan harf notuna dönüştürülür.

 

Hızlı Erişim