Bahar Dönemi Hakkında Duyurular

09 Şubat 2023 Perşembe

Eğitim-Öğretime başlayan birimlerimiz hariç diğer tüm birimlerimizde eğitim-öğretimin 20 Şubat 2023 tarihinde başlamasına ve akademik takvimlerin güncellenmesine,
Halen eğitim-öğretimini sürdüren birimlerimizdeki tüm öğrenciler için 20 Şubat 2023 tarihine kadar derslere devam şartı aranmamasına;  deprem bölgesinde yaşayan  (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Adana Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ) öğrencilerimiz için;
Sınavlara katılamayanlara mazeret sınavı hakkı tanınmasına,
14 Nisan 2023 tarihine kadar derslere devam şartı aranmamasına,
Ödev, proje vs. gibi yükümlülüklerin daha sonra telafi edilebilmesine,
İsteyen öğrencilerimizin beyanları üzerine, bahar yarıyılı sonuna kadar başvurmaları halinde kayıt dondurma taleplerinin kabul edilmesine,  
Bölgede yaşayan (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Adana Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ) ve eğitim öğretime 20 Şubatta başlayacak öğrencilerimizin de  (b) maddesindeki muafiyetlerden yararlandırılmasına ve ek olarak kayıt yenileme sürecinin vize haftasına kadar uzatılmasına,
Depremden birinci derece yakınları etkilenen tüm çalışanlarımızın izin taleplerinin mazeret izni (yol izni de dahil edilerek) olarak değerlendirilmesine,
Deprem bölgesine gönüllü olarak yardım amaçlı gitmek isteyen çalışanlarımızdan belgesi olanların (Belgesi AFAD tarafından kabul edilen) yazılı/sözlü beyanda bulunmaları halinde mazeret izinli ve görevli izinli sayılmasına,
Bilimsel etkinlikler hariç diğer tüm etkinliklerin daha sonra belirlenecek ve ilan edilecek bir tarihe kadar iptaline, karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Hızlı Erişim